Міжнародна науково-практична конференція (Секція 3. Проблеми управління регіональним розвитком), 4-5 квітня, 2012 р.

Шемяков О.Д. Розвиток виробничої демократії як фактор сталого регіонального розвитку. // Регіональний розвиток — основа розбудови української держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Секція 3. Проблеми управління регіональним розвитком), 4-5 квітня, 2012 р., м. Донецьк, ДонДУУ. — Донецьк: ДонДУУ, 2012. — С. 244-246.