1-а Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 березня, 2012 р. –Дніпропетровськ. —

Шемяков О.Д. Гідна оплата праця та її вплив на розвиток виробничої демократії. // Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: матеріали 1 Міжнар. наук. практ. конф., 22-23 берез. 2012 р. — Ч. 1. –Дніпропетровськ. — С. 63-66.