1-а Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 березня, 2012 р. –Дніпропетровськ. —

Шемяков О.Д. Гідна оплата праця та її вплив на розвиток виробничої демократії. // Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: матеріали 1 Міжнар. наук. практ. конф., 22-23 берез. 2012 р. — Ч. 1. –Дніпропетровськ. — С. 63-66.

Міжнародна науково-практична конференція (Секція 3. Проблеми управління регіональним розвитком), 4-5 квітня, 2012 р.

Шемяков О.Д. Розвиток виробничої демократії як фактор сталого регіонального розвитку. // Регіональний розвиток — основа розбудови української держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Секція 3. Проблеми управління регіональним розвитком), 4-5 квітня, 2012 р., м. Донецьк, ДонДУУ. — Донецьк: ДонДУУ, 2012. — С. 244-246.

Міжнародна наукова конференція «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства»

Шемяков О.Д. Проблеми становлення профспілок як ефективного представницького органу працівників // Міжнародна наукова конференція «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства» / Зб. тез. К.: Акад. праці і соц. відносин  ФПУ, 2011. — С. 170-171.